Om föreningen

Föreningen bildades 1948. Syftet var, och är, att sprida kunskap och förståelse för bildande konst. Detta görs genom utställningsverksamhet, föredrag, utlottningsmöten, resor m.m.

Gislaveds Konstförening är medlem i SKR (Sveriges Konstföreningar) och SAK (Sveriges Allmänna Konstförening).

Föreningens verksamhet bedrivs helt och hållet på ideell basis. Den löpande verksamheten bedrivs av styrelsen.

Nuvarande styrelse består av:

  • Bo Barkestedt, ordförande, tel. 0371-124 79
  • Björn Olsson, v. ordförande (ansv. utställningar), tel. 070-3287051
  • Arild Fuglerud, kassör, tel. 076-1409740
  • Ronald Krantz, sekreterare, tel. 070-9781657
  • Inga Schmidt, tel. 0371-133 48
  • Rania Pezirkianidou, tel. 0371-136 35
Annonser